W każdej czynności można osiągnąć wyższy poziom, kiedy całkowicie zapomnimy o otoczeniu i działamy tylko w jednym kierunku. Podobnie jest…